Beeldverslag

De combinatie van sfeerfoto's met tekst maakt dat deze verslagen door iedereen worden gelezen en bekeken. Het brengt de sfeer weer terug van de bijeenkomst. De uitkomsten worden beschreven en als het kan gefotografeerd. 

Provincie Utrecht - Conferentie Jeugdzorg InZicht

Platform Agrologistiek - Winst uit Agrologistiek

Ministerie van OCW - Eerste honderd dagen OCW

Ministerie van OCW - conferentie ouders en school

Ministerie van Veiligheid en Justitie - Bestuursdiner Veiligheidshuizen

Ministerie van OCW - Schoolbezoek staatssecretaris van BijsterveldtMinisterie van OCW Cultuur in Beeld

Ministerie van OCW - Aanval op schooluitval