Overlegtafel Energie - Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland Overlegtafel Energie
Netbeheer Nederland - Overlegtafel Energie
Netbeheer Nederland - Overlegtafel Energie

De energievoorziening zal in 2030 sterk zijn veranderd. In samenspraak met alle bij de energievoorziening betrokken partijen werken Netbeheer Nederland en Energie Nederland daarom aan een Actieplan Duurzame Energievoorziening. Het Actieplan geeft een overzicht van hetgeen nodig is om in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te hebben.

De Overlegtafel

Tijdens overleggen over het Actieplan Duurzame Energievoorziening van Netbeheer Nederland bleek er grote behoefte te bestaan aan een plek waar knelpunten en dilemma’s die spelen rondom de energietransitie besproken kunnen worden. De Overlegtafel is een plek waar informatie kan worden uitgewisseld, experimenten kunnen worden besproken, trends en ontwikkelingen worden verkend en de consequenties en dilemma’s die daaruit voortvloeien kunnen worden besproken en geanalyseerd.

De deelnemers aan de Overlegtafel zijn 30 organisatie waaronder Energie Nederland, De Koepel, Gasunie, VEMW, Netbeheer Nederland, E-Decentraal, Ministerie EZ en Natuur en Milieu.

Subtafels

Rondom deze Overlegtafel zijn er subtafels, waar verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan. De subtafels leveren input voor de Overlegtafel. Met die input kunnen de deelnemers aan de Overlegtafel een volgende stap zetten en aldus richting te geven aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Er zijn drie subtafels:

  • Subtafel: Interactie tussen warmte - gas - elektriciteit; analyse van de wisselwerking
  • Subtafel: Kostentoedeling — socialisering
  • Subtafel: Opslag. In kaart brengen “Waar hebben we het over en waarvoor hebben we het nodig?”

In een aantal weken zijn de verschillende subtafels meerdere keren bij elkaar gekomen. De resultaten zijn uitgewerkt in getekende verslagen.

Getekende versie van het rapport van de Overlegtafel Energievoorziening

Bovenstaande plaat is een getekende versie van het rapport 'Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem'.

Meer werk op www.beeldverslagen.nl

Download alle platen