Venray Gebiedsgericht werken

Venray - Gebiedsgericht werken - praatplaat

De gemeente Venray gaat meer gebiedsgericht werken. De gemeente geeft dit samen met de bewoners van het gebied vorm. Met KaapZ hebben we daar het proces voor ontworpen.

Venray Gebiedsgericht werken - praatplaat uitkomsten

De uitkomsten van de tweedaagse conferentie hebben we samengevat in een praatplaat. Deze plaat is gebruikt om het verhaal verder uit te dragen.