Fotoverslagen

De combinatie van sfeerfoto's met tekst maakt dat deze verslagen door iedereen worden gelezen en bekeken. Het brengt de sfeer weer terug van de bijeenkomst. De uitkomsten worden beschreven en als het kan gefotografeerd.

Provincie Utrecht - Conferentie Jeugdzorg InZicht
Ministerie van OCW - conferentie ouders en school
Ministerie van OCW Cultuur in Beeld
Platform Agrologistiek - Winst uit Agrologistiek
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Bestuursdiner Veiligheidshuizen
Ministerie van OCW - Aanval op schooluitval
Ministerie van OCW - Eerste honderd dagen OCW
Ministerie van OCW - Schoolbezoek staatssecretaris van Bijsterveldt