Schoolbezoek staatssecretaris van Bijsterveldt

Beeldverslag Ministerie van OCW staatsecretaris van Bijsterveldt
download het beeldverslag