Boek Critical Friends - Ministerie van OCW

Boek Critical Friends - Ministerie van OCW

Het project Critical Friends stelt de vraag: Wat is een goede culturele school en wat is

een goede educatieve cultuurproducent? Om hier antwoord op te verkrijgen, zijn tien

verschillende activiteiten in het primair onderwijs gevolgd en geobserveerd.

Het grootste deel van de projecten heb ik gefotografeerd. Annelies Kant heeft de teksten geschreven.Tenslotte heb ik het boek vorm gegeven en laten drukken.

Het boek is hier te downloaden